BİNLER SELAM SANA EY NEBÎ!..

“GARİBİZ, GELDİK KAPINA!..

NOT: Bu Dua Örneğimiz; Bamteli, Sızıntı, Çağlayan ve Yakaran Gönüller’den iktibas ile hazırlanmıştır.

***

Yetiş ey Dost, bendenin imdadına!..

Merhamet buyur âh u feryâdına!..

Yolsuzlara yol âdâbını öğret!..

Uyanıversinler Hak muradına…

 

Yine baharlar gelsin, güller açsın,

Her yanda çiçekler gamzeler çaksın;

Yetimlerin ümitlerle şahlansın,

Ve gönüller ışık çağını ansın…

***

Selâm Sana Ey Nebi!..

Allah ve O’nun melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey mü’minler, siz de Ona salât (ve dua) edin ve samimiyetle selâm verin.”

Ey mü’minler, siz de Ona salât edin ve samimiyetle selâm verin.

Ey Sultan-ı Rusül, Allah’ın bizzat Sana salât etmesi yeter; O’nun melekleri de Peygambere salât ü selâm ederler.”

“Ey insanlara mesaj götürecek, onları uyaracak, varlığın mana ve mahiyetini vicdanlarına duyuracak, Bana karşı içlerinde aşk u iştiyak hissini uyaracak Nebî!; “Esselâmu aleyke!” 

***

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın şanı yüce Resûlü!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın mükerrem Nebîsi!

Allah’ın durulardan duru Kulu ve Elçisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın, hulleti aşk u iştiyaka inkılap etmiş Halîli, Mahbûb ve Muhibbi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın Habîbi, Sevgilisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en hayırlısı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en faziletlisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının vuslatı en güzel olanı, Hakk’a en yakın bulunanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en şereflisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en çok Re’fet sahibi olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en Merhametlisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kulları içinde öfke ve gazabını en çok yutanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının ilmi en çok olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en Kerîmi, en asîli, en cömerdi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en Hâlisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının, korunması gereken şeyleri en güzel şekilde koruyanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en Sevgilisi, en Mahbûbu!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kulları içinde O’na en yakın olanı! 

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının Hakk’a en çok yardım edeni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en sabırlısı, en tahammüllüsü!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının basar ve basireti en açık olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en çok Zikredeni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en çok Şükredeni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en çok Hamd edeni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en Cömerdi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en Kâmil Mürşidi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en güzel göreni, şahitliği en muteber olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en Zâhidi, zühd bakımından en zirvede olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının ibadet ü taatta en mükemmel olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının afv ve bağışlaması en çok ve yerinde olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en Vefalısı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en saf ve en Seçkin olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en pak ve temiz olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en kifayetlisi, ümmetinin her ihtiyacına yeteni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının O’na karşı en saygılısı, en müttakîsi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en arınmışı, maddî-manevî kirlerden en uzak olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kulları içinde O’nun hoşnutluğuna en çok layık bulunanı ve yine O’ndan en çok razı olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kulları içerisinde hidayetini en iyi muhafaza edeni ve kulları hidayete eriştirme bakımından her zaman en önde, en zirvede olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en Şefkatlisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının rıfk ve mülayemeti en çok ve yerli yerinde olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en İtâatkârı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının, dünyanın dünyaya bakan yönleri itibariyle en Kanaatkârı, kanâate en kilitlenmiş olanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının haşyet ve saygı açısından hep zirveleri tutanı!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en Mütevazisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın kullarının en çok kullukta bulunanı, en fazla itaat edeni!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey şanı yüce Resûl!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey namı yüce Nebî!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Mustafa, ey Safiyy!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey yüce Dost, ey Veliyy!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey sıdk ve sadakatin zirvesi Sıddîk!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey hilmi engin Halîm!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey re’fet sahibi Raûf!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey keremi başkalarının keremine benzemeyen Kerîm!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey korunması gerekli olan şeyleri en güzel surette muhafaza eden Hâfız!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey dini yalnız Allah için yaşayan Muhlis!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey her söz ve amelinde, her tavır ve davranışında kalbi yabancı mülahazalardan arınmış ve dupduru olan Hâlis!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey tevbesi en güzel olan Tevbe peygamberi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey konumuna göre tevbe kurnalarına çok çok giren Tevvâb!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey çokça evbede bulunan Evvâb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın Sevgili Kulu!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın bütün âlemlere ihsan ettiği Nimeti!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın Kâinata Hediyesi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın Nuru!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey bütün faziletlerde olduğu gibi sıdk hasletinde de hep önde olan!

 Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey insanların en hayırlısı, en faziletlisi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey “Tâ Hâ!”

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey “Yâ Sîn!”

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey “Müzzemmil!”

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey “Müddessir!”

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey kulları içinde Allah’a en yakın olan Karîb!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey kâinatın çehresini aydınlatıp nurlandıran Kandil!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey sâdık ve emîn Elçi!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey hakkı en güzel şekilde açıklayan Resûl!

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey hak ile bâtılı, doğru ile eğriyi birbirinden en güzel şekilde ayıran Furkan!

***

Bir gamgînim ağır dertlerden yana,

Ey Nebi, garibim, geldim kapına!..

Gelişim aheste olmuştu benim,

Bahtına düştüm gönül koyma bana!..

 

Meftun oldum sesinin büyüsüne,

Canlara can olan o nefesine;

Siliver bendeki gurbet hissini!..

Derç ediver şefkatin bestesine!..

 

Bilirsin Sen nedir o tek dileğim,

Dilerim Senin yolunda öleyim;

Düşmesin dilimden nam-ı celîlin,

Bâb-ı kereminde ben bir köleyim…

 

İstemem azad edesin bendeni,

Olsam da Senin kapında bir denî

Değişmem sultanlığa o payeyi,

Çözme boynum(uz)dan n’olur kemendini!..

***

“Medyûndur o Masum’a bütün bir beşeriyet

Yâ Rab, mahşerde bizi bu ikrâr ile haşret!..”

***

“Arz et cemâlin, göreyim, ey mâh-i tâbân Mustafa,

Ref’ et nikâb-ı rûyini, şems-i dırahşan Mustafa!

 

***

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey bütün Resûllerin Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey bütün Sıddıkların Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey bütün Müminlerin Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey kulluğu ikâme edenlerin ve namazda kıyama duranların Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey bütün Müttakîlerin Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey bütün Felaha erenlerin Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey bütün Rükû edenlerin Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey otururken de Allah’ı zikreden ve namazda ka’dede bulunanların Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey bütün Secde edenlerin Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey bütün tertemiz olanların Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Hakk’ın şahitlerinin Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey bütün Evvelkilerin Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey bütün Ahirkilerin Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ya Resûlallah!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ya Seyyidî ya Nebiyyallah!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ya Seyyidî ya Habîballah!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ya Seyyidî ya Kelîmallah!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey Nebiy-yi Muhtar!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey Nebiy-yi Mükerrem!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey Nebiy-yi Muazzam!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey Nebiy-yi Müşerref!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey Allah’ın en büyük lütuflara mazhar kıldığı Yüce Nebî!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey Allah’ın seçkinlerden seçkin Nebîsi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey Allah’ın mahlûkatının en Hayırlısı!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey Hâtem-i Rusül!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey Sultan-ı Enbiya!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey günahkâr kulların Şefaatçisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey Mustafa!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey Murtaza!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Efendim, ey namazı en güzel olan!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Zekâtını tastamam veren!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Nebiy-yi Ümmî!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Hakk’ın müstesna Davetçisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Âdemoğullarının Efendisi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey en güzel şekilde Hamd eden Ahmed!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey her türlü övgüye layık olan Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey övünülecek hasletlerin sahibi Mahmûd!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey “Tâ Hâ!”

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey “Yâ Sîn!”

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey örtüsüne bürünen “Müzzemmil!”

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey inziva arzusuyla örtüsüne bürünen “Müddessir!”

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey İbrahim’in babası!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Şefaatkân!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Kevser sahibi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Taç sahibi!

 Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Mi’raç sahibi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Mihrap sahibi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Minber sahibi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Haseneyn’in, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyn’in ceddi!

Binler ve binler salât ve binler ve binler selâm Senin üzerine olsun ey Hâtemünnebiyyîn!

***

Ey Kerîm Rabbimiz! Ey Merhametliler Merhametlisi!

Efendimiz, Sahibimiz Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem), pırıl pırıl ehline, kerem ve iyilik temsilcisi bütün ashâbına salât ve selâm eyle

ve Resûl-i Ekrem Efendimiz hatırına bizi bağışla, bizi yarlığa ve bize merhametinle muamele et.

“Seni andık, seni düşündük; Allah Teâlâ’ya senin kadrini yüceltmesi için dua ve dilekte bulunduk.”  “Bizi de nurlu halkana al ey Allah’ın Resûlü!..”

***

 “Gök nûra gark olur nice yüz bin minareden,

Şehbâl açınca rûh-u revân-ı Muhammedî;

Ervah cümleten görür “Allahu Ekber”i,

Aks eyleyince arşa lisan-ı Muhammedî.

***

 “Gözüm seninle aydın oldu/olsun, ey Allah’ın peygamberi!”

 “Yâ Resûlullah, Seninle gözümüz aydın oldu.”

Sen geldin her şey karanlıktan kurtuldu, her varlık ışığa gark oldu.

Sen geldin, gözlerimizin içi aydınlandı, kalbimiz aydınlandı, dünya aydınlandı, ukbaya giden yollar aydınlandı.

Sen geldin, yürüdüğümüz yollar nurlandı, adımımızı atacağımız, ayağımızı basacağımız yerler aydınlandı.

“Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibadetler, mülk ve azamet Allah’a mahsustur. Ey şanı yüce Nebi! Selâm sana. Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.”

Ey seyyidim!

Bütün şu kıymettar hediyeleri kendi namımıza sana takdim ediyoruz. Çünkü sen onlara lâyıksın. Eğer bizim iktidarımız olsaydı, bunların bir mislini daha sana hediye ederdik.”

 “Ey padişahlar Padişahı! Ey Sultanlar Sultanı!

Bu insanlar Sana şu kıymetli hediyeleri arz ediyorlar; bizim elimizde ise ancak bu pek az sermaye var.

Eğer elimizden gelseydi, gücümüz yetseydi, bütün o hediyeler kadar bir hediye Sana takdim ederdik.”

***

 “Varıp bezmine âşıkân bin bir leâl ister,

Ben bir garîb-i nâlân u şeydâyım Efendim!

Geçerler candan, girenler nûr hâlene bir kez,

O dertten bin belâya müptelâyım Efendim..!

Olur Mecnûn görenler ruhsârını a cânân!

Kapında mülk-i serâp bir gedâyım Efendim!

***

 “Allahım,

Habibin hürmetine, bizim üzerimize ve salih kulların üzerine de selâm olsun.”

“Yâ Rab!

Yanımızda elçiniz ve dergâhınızda elçimiz olan Reisimize merhamet et ki, bize sirayet etsin.”

 “Allahım,

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, O’nun aile fertlerine ve ashabına salât ve selâm eyle.”

Allahım!

Bizim O, İnsanlığın İftihar Tablosu’na vuslatıma vesile olacak, O en yüce kâmet ile ümmetinin bir ferdi olarak aramızda bir münasebet, bir bağ kuracak bir sâlât ile Efendimiz’e salât eyle.

Bu salât ü selâm vesilesiyle, O Nebîler Serveri’ni bize hakkıyla tanıt Allahım; tanıt ki, O’nun hakkını tam îfâ edebilelim.

Bizi O’nun kudsî mesajlarına sımsıkı sarılan kullarından eyle.

O salât ü selâmla, Efendimiz’in Senin nezdindeki hakikat-i zâtiyesini bize apaçık göster.

Ne olur Allahım!

O’nun, Senin nezdindeki şefaatinden bizi mahrum bırakma.

Ya Rabbî!

Kupkuru çölleri nefesiyle cennete çeviren O şanı yüce Nebînin havzından, bir daha susamayacak şekilde içmeyi bizi müyesser kıl.

Bunları Senin fazl u kereminden dileniyoruz Allahım; lütfen ve keremen, bizi kapından boş geri çevirme.

Allahım! Bu salât ü selâm hürmetine bize nur ile hidayet lutfet.

Senin şanı yüce Nebîne iktidâ hususunda, O’nun hakkı olan edebi gözetmeye bizi muvaffak kıl.

Hep kötü düşünce ve amelleri emredip duran nefs-i emmâremizin ve bizi Senden uzaklaştıran her şeyin şerrinden Sana sığınıyoruz

Allahım! Efendimiz’e olan salât ve selâmlar hürmetine, Senden, nefsimizi Senin razı olmadığın şüphelerden, Senden uzaklaştıran kötü huylardan ve Sana vuslata mâni olan gafletlerden ve nefsânî hazlardan tamamen arındırmanı diliyoruz.

Ey Yüce Rabbim! Bizi her halimizde Sana itaat eden bir kul eyle, eyle ki, Sana ibadetin hakkını vermeye muvaffak olabilelim.

Allahım! Bütün varlığımızı Sende fâni kıl.

Senin maiyetinde kendi varlığımı hissederek bizi yokluğa maruz bırakma.

Bu salât hürmetine gizli ve sürpriz hazinelerini keşfetmeyi bizim için kolaylaştır.

Ayıplarımızı setret. Günahlarımızı bağışla.

Kırık-döküklerimizi tamir buyur.

Yaralı ve mahzun gönlümü zü sarıp sarmala.

“Ya Rabbî! Sensin İlah, Senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendimize zulmettik, yazık ettik. Affını bekliyoruz Rabbim!”

Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım!

Ne olur, bize rahmetinle muamele buyur!

Ey Yüce Rabbim!

Hazreti Muhammed (aleyhi ekmelüssalavât ve etemmütteslîmât) Efendimiz’e, âl ve ashâbına, nuru yeryüzünü ve gökkubbeyi dolduracak bir salât ile, mahlûkatın adedince, onların hepsinin nefesleri, lafızları ve kelimeleri adedince, yine masnûatın sayısınca, semavat ve arz sakinleri sayısınca, onların nefesleri, lafızları, kelimeleri ve dilleri sayısınca, ayrıca bunların sonsuzla çarpımından ortaya çıkan sonuç sayısınca salât ve selâm eyle.

Mukteda-yı Küll, Rehber-i Ekmel, Ferîd-i Kevn ü Zaman olan Efendimiz’e, Kur’ân-ı Kerîm’in harfleri, kelimeleri, âyetleri, sureleri, harekeleri sayısınca; bütün tefsirlerindeki kelimeler sayısınca; yine tafsiliyle izah edildiği kelimeler sayısınca; bu kelimelerin harfleri sayısınca; bugüne kadar okunan ve bundan sonra kıyamete kadar okunacak olan harf ve kelimeleri sayısınca ve bütün bunların sonsuzla çarpımından çıkan sonuç sayısınca salât ve selâm eyle.

Allahım! Yüce Allahım! Seninle, Senden ve Senin için Efendimiz’e salât eyle.

 O’nun, Senin yüce nezdindeki makamını bize göstermene vesile olacak bir salât ile salât eyle.

O salât ü selâm hürmetine, Senin vuslatına erdirinceye kadar beni O Nebîler Serveri’nin yolu üzerinde sâbit kadem eyle.

Tecellîlerinin nurlarını bizimle de izhâr et.

Bizi, Seninle, Senin inayetinle, Senin yoluna hidayet ve delâlet eden, Habîbin ve Resûlün olan Hazreti Muhammed’in (aleyhisssalâtü vesselâm) bizzat şemâili olan şeriatına insanları en güzel şekilde çağıran bir kul eyle.

Senin razı olmadığın şeylere beni yaklaştırmak için çabalayıp duran nefs-i emmâremle beni baş başa bırakma.

Apaçık bir nur olan Efendimiz’e, tertemiz ehline, bu dinin alemleri ve sancakları olan ashâbına salât ve selâm eyle.

Allahım! Kullarını dalâletten hidayete erdiren Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Mukaddes risalet yükünü taşıyan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Günahkârların nedametle kıvranacağı mahşer gününde şefaat edecek olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Kıyamet gününde şefaati nezd-i ulûhiyette kabul edilecek olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Sırlarını emanet ettiğin dostlarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! En önemli vazifeler için seçip gönüllerini arı-duru hale getirdiğin müstesna kullarının başı, öncüsü, piri ve seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Vefa ehlinin seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İhlasa erdirdiğin bahtiyar kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Hâlis kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Muhlis kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Kemâl ufkunda hep daha ötesini gözleyen kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Kâmil kullarının seyyidi olan insan-ı kâmil Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Kemâle erdirdiğin kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Doğru yolun güzel âkıbetiyle müjdeleyen kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! İman ve sadakatte hep önde olan kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Emniyet ve güven kaynağı kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! Hakkı beyan eden kullarının seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle!

Allahım! O, Mefhar-i Enbiya’ya bizden hep güzellikler ulaştır. Bir ümmetten nebîlerine ulaştıracağın hayır ve güzelliklerin en güzelini ulaştır. O’nun üzerimizdeki büyük hakkını ödemeye gücümüz yetmez. O’nun hakkı olanı Sen lutfet Allahım! Efendimizin kardeşleri olan bütün nebîlere, sıddıklara, şehitlere, salihlere ve meleklere de salât ve selâm eyle.

Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle.

Allahım! “Dönüp giden gece”ler ve “ağaran sabah”lar boyunca, karada, denizde, sabah, akşam, günün geç ve erken saatlerinde, öğle zamanı ve seher vakitlerinde, gecenin ve gündüzün her cüz’ünde bize bahşettiğin ikram ve ihsanlarından dolayı Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.

Ey Yüce Allahım!

Tevfîkinle bizi muvaffak eyledin.

Diğer mümin kullarınla beraber velayetine alıp korudun.

Bol lütufların ve akıp duran ihsanlarınla hep inayet eyledin.

Her zaman muhafaza buyurdun ve hiçbir zaman takatimizşn üstünde yük yüklemedin.

Ve bize hep ibadet ü taat yollarını gösterdin.

Kendisinden başka bir ilah olmayan yegâne zât Sensin Allahım!

Sen her zaman hâzır ve nâzırsın. Her şeyi görürsün ve hiçbir şey Sana gizli kalmaz.

En gizli ve en karanlık noktalarda olup bitenler de Sana ayandır. Bir şeyin olmasını murad buyurduğunda, “ol” dersin ve o şey hemencecik oluverir.

Allahım!

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhi ekmelüssalavât ve etemmütteslîmât) salât ve selâm eyle ve ey Erhamürrâhimîn, bütün bu salât ü selâmlar hürmetine bizim günahımızı ve hatalarımızı bağışla. Dualarımıza icabet buyur. Tevbelerimizi kabul et.

Allahım!

Senin şanı yüce Nebîn, Habîbin ve Resûlün, Server-i Enbiya (aleyhi ekmelüttehâyâ) Efendimiz’e salât ve selâm eyle ve o salavât hakkı için dünyada ve ukbada bizim bütün ihtiyaçlarımızı gider.

Ey Merhametliler Merhametlisi!

Senin sonsuz rahmetine iltica ediyoruz. Bizim ve hayatta olanı ve olmayanıyla bütün Müslümanların muhtaç bulunduğumuz şeyleri karşıla.

“Ey Kerîm Rabbimiz, bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle ve içimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma!

Rabbimiz! Duamızı kabul buyur, buyur ki Sen, Raûf ve Rahîm’sin.”

Allahım!

Bütün dertler ve devaları sayısınca Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Kerem ve iyilik sahiplerinin başı, önü, öncüsü, piri ve seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

***

“Allâhım rahmet ve bereketin Efendimiz Hazreti Muhammed üzerine olsun.”

  “Ey Rasûl, her bir selamla bir kere daha Sana tecdîd-i biat edip, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evâmirine teslim sözü veriyor, taarruzumuzdan selâmet vaad ediyoruz!..” “Nâm-ı celîl-i İlâhî, her yerde şehbal açsın!”

 “Yâ Rasûlallah! Bize, nübüvvetini yeni duyuruyormuşsun ve biz de onu yeni duyuyormuşuz gibi… O dönemde birilerine duyurmuşsun… Öyle değil, hayır; şu anda bize duyuruyorsun gibi… O, Senin insanlığa emanet olarak sunduğun Kur’an-ı Kerim, Sana inerken, sanki şakır şakır bize de -böyle- kendisini ifade ediyor gibi… Yeniden bey’atimizi yeniliyoruz. Tıpkı Akabe’de, Senin yed-i mübârekeni sıkıp da Sana bey’at edenler gibi bey’atimizi yeniliyoruz!”

Sana teslim olma gibi bir yol bize bahşettiğinden dolayı, böyle bir kapı araladığından dolayı, yine Sana bir kere daha selam olsun!”