TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (87.BÂB) 

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (87.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 18 HAZİRAN 2020   (TEVHİDNÂME-87): Allah’ım! Marifetinle meşbû olma, âhirete müteallik meseleleri öne alma, mânâ âlemine müteveccih işlere öncelik tanıma ve onları hayatımızın gâyesi yapma (105) noktasında bizlere öyle bir...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (86.BÂB) 

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (86.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 12 HAZİRAN 2020   (TEVHİDNÂME-86): Allah’ım! Nezd-i Ulûhiyetinden, rızan istikametinde hedeflediğimiz şeylere güç yetirme, muktedir olma ve onların üstesinden gelebilecek donanıma sahip bulunma (104) adına bizleri ekstra lütuflarla serfiraz kılmanı...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (85.BÂB) 

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (85.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 23 MAYIS 2020 // 30 RAMAZAN 1441 CUMARTESİ  (TEVHİDNÂME-85): Allah’ım! Ey bir ve tek olan “Ehad” ve ey bütün mahlukatın kendisine muhtaç olduğu ama Kendisinin herkesten ve...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (84.BÂB) 

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (84.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 23 MAYIS 2020 // 30 RAMAZAN 1441 CUMARTESİ  (TEVHİDNÂME-84): Allah’ım! Sen’den, bizlere rızan ekseninde afiyet televvünlü bir hayat(102)  nasip buyurmanı diliyoruz. Öyle ki bu konuda başkalarının el uzatmasından bizleri müstağnî...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (83.BÂB) 

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (83.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 22 MAYIS 2020 // 29 RAMAZAN 1441 CUMA  (TEVHİDNÂME-83): Allah’ım!  Zulüm yoluyla ve haksızca elimizden alınan, gasp edilen mal ve mülklerimizin bizlere iadesi noktasında bizlere öyle bir...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (82.BÂB) 

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (82.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 17 MAYIS 2020 // 24 RAMAZAN 1441 PAZAR  (TEVHİDNÂME-82): Allah’ım! Hizmetimiz itibariyle bizlere yeni bir başlangıç ve yeniden varlığa yol bulmayı (100)  ihsan buyur! Öyle ki bu konuda...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (81.BÂB) 

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (81.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 16 MAYIS 2020 // 23 RAMAZAN 1441 CUMARTESİ  (TEVHİDNÂME-81): Allah’ım! Sen’i öyle bir hamd ü senâ etmeyi (99) , her türlü övgüyü Sana vermeyi ve Sen’i her dem tazim...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (80.BÂB)

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (80.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 16 MAYIS 2020 // 23 RAMAZAN 1441 CUMARTESİ  (TEVHİDNÂME-80): Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizleri öyle faydalarla (98) serfiraz kıl ve bizleri insanlığa öyle bir yararlı hâle getir ki, başkalarının bu konuda sağlayacakları...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (79.BÂB) 

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (79.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 15 MAYIS 2020 // 22 RAMAZAN 1441 CUMA  (TEVHİDNÂME-79): Allah’ım! Öyle bir metânet (97), sağlamlık, peklik ve kavilikle bizlere lütufta bulun ki; yeis ve zillete, ümitsizlik ve perişâniyete...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (78.BÂB) 

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (78.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 15 MAYIS 2020 // 22 RAMAZAN 1441 CUMA  (TEVHİDNÂME-78): Allah’ım! Öyle bir kuvvet ve kudretle, karşılaştığımız durumlara güç yetirecek ve üstesinden gelebilecek donanımla/takatle(96) bizleri serfiraz kıl ki, Sen’den gayrısının güç...

EN ÇOK OKUNANLAR