SADE(CE) “KUL OLMA”YA TALİBİM(Z)

SADE(CE) "KUL OLMA"YA TALİBİM(Z)  BAŞYAZI / RİSALE-İ NUR MÜZAKERESİ KAYNAKLAR 1-23.SÖZ BİRİNCİ NÜKTE-HUTBE-İ ŞAMİYE  ALTINCI KELİME 2- UZUN BİR TEMENNİ-2 (ÇAĞLAYAN DERGİSİ NİSAN 2020) GİRİŞ HUTBE-İ ŞAMİYE  ALTINCI KELİME Yani: İman bunu iktiza ediyor ki; tahakküm ve istibdad ile başkasını tezlil...

RAMAZAN-I ŞERİF ORUCU,  “HAKİKİ HALİSANE ŞÜKR”E VESİLE

RAMAZAN-I ŞERİF ORUCU,  "HAKİKİ HALİSANE ŞÜKR"E VESİLE RİSALE-İ NUR MÜZAKERESİ; İSTİFADE EDİLEN KAYNAK: 29. MEKTUP RAMAZAN RİSALESİ BİRİNCİ NÜKTEDEN Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri; hem Cenâb-ı Hakk'ın Rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine,...

UMUMÎ AF VE RAHMET GECESİ OLAN “BERÂAT GECESİ”NDE DUAMIZ

  UMUMÎ AF VE RAHMET GECESİ  OLAN “BERÂAT GECESİ”NDE DUAMIZ ODUR Kİ; RİSALE-İ NUR/BAMTELİ/YAKARAN GÖNÜLLERDEN  Peygamber Efendimiz (SAV) : "Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne...

“UFACIK BİR MİKROBA MAĞLUP OLAN İNSANI KUR’AN KERİM NASIL TERBİYE EDİYOR”

"UFACIK BİR MİKROBA MAĞLUP OLAN İNSANI KUR'AN KERİM NASIL TERBİYE EDİYOR" RİSALE-İ NUR MÜZAKERESİ: 17.LEM'A 5.NOTA'DAN  Yanlış anlaşılmasın, Avrupa iki kısımdır: Birincisi, Hıristiyanlık dininin hakiki, bozulmamış esaslarından aldığı feyizle insanlığa ve toplum hayatına faydalı sanatları kazandıran, adalete...

HASTALARA HAKİKİ BİR TESELLİ, YARALARA MERHEM “HASTALAR RİSALESİ”

HASTALARA HAKİKİ BİR TESELLİ, YARALARA MERHEM "HASTALAR RİSALESİ" RİSALE-İ NUR MÜZAKERESİ Üstad hazretlerini bu mevzuda değerlendirme bize düşmez, onun ufku çok derindir, biz ona yetişemeyiz. Fakat, ister bir tefekkür hazinesi olan Yirmidördüncü Mektup’taki ifadelerine, ister Yirmialtıncı...

“NAMAZ’IN MANASINI ARAYIŞ”

 "NAMAZ'IN MANASINI ARAYIŞ"   SÖZLER 9.SÖZ BİRİNCİ NÜKTE: Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür. Yâni, celaline karşı kavlen ve fiilen “Sübhânallah” deyip takdîs etmek. Hem kêmaline karşı, lâfzan ve amelen “Allahü Ekber” deyip tâzim etmek. Hem...

“KUR’AN-I KERİM AKLIN MEŞVERETİNE/İSTİŞARESİNE HAMLETTİRİYOR.”

  “KUR’AN-I KERİM AKLIN MEŞVERETİNE/İSTİŞARESİNE HAMLETTİRİYOR.” RİSALE-İ NUR MÜZAKERESİ MUHAKEMAT / Sekizinci Mukaddime Şu gelen uzun mukaddemeden usanma. Zira nihayeti, nihayet derecede mühimdir. Hem de şu gelen mukaddeme her kemâli mahveden ye’si(ümitsizlik) öldürür. Ve herbir saâdetin mâyesi olan ümidi hayatlandırır. Ve...

ALLAH’A DOĞRU YÜKSELİŞİN DESTANLAŞTIRILMASI “TAHİYYAT”

MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-6 ALLAH'A DOĞRU YÜKSELİŞİN DESTANLAŞTIRILMASI "TAHİYYAT"   RİSALE-İ NUR ŞUALAR, ALTINCI ŞUA "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o gecede Cenâb-ı Hakka karşı selâm yerinde “Et-Tahiyyat” demiş. Yani, 'Bütün zîhayatların, hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve Sânilerine takdim ettikleri...

“KUL HAKKI” KİME EMANET

“KUL HAKKI” KİME EMANET RİSALE-İ NUR/ KIRIK TESTİ MÜZAKERESİ MESNEVÎ NÛRİYE, ZEYLÜ’L-HABAB İ'lem Eyyühel-Aziz (Bil ey aziz)! İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a'mal-i sâlihadır. Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-u ibada (kul hakkına) tecavüz...

ÂDÂB AÇISINDAN, TENKİD EDEN VE TENKİD EDİLEN

ÂDÂB AÇISINDAN, TENKİD EDEN VE TENKİD EDİLEN   RİSALE-İ NUR/ KIRIK TESTİ MÜZAKERESİ HAKİKAT ÇEKİRDEKLERİ 2.CÜZ En müdhiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkiddir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse tahrib...

EN ÇOK OKUNANLAR